Servicebegäran

Skicka servicebegäran

Support request

Send support request

Vi gör IT enkelt

Vi på Databros arbetar hårt för att vår tillväxt ska peka uppåt. Vårt mål är att vara branschens bästa IT-samarbetspartner för våra kunder. Välkommen att bekanta dig med våra tjänster!

Vi erbjuder dig pålitliga och kundorienterade IT-tjänster och utrustning samt kompetens som stöder din affärsverksamhet effektivt från år till år. Med över 20 års erfarenhet kan vi skapa en helhet som lämpar sig för ditt företags behov och som stöder din affärsverksamhet på bästa möjliga sätt.

När du handlar med oss, handlar du med proffs.

Grundläggande IT

Vår grundläggande IT-tjänst inkluderar allting som behövs för grundläggande IT-användning i företaget. Hos oss får du avancerade enheter, yrkeskunnigt enhetsunderhåll, snabbt stöd vid problem och flexibla finansieringslösningar för dina behov. Läs mer om våra tjänster:

> Datorer och program
> Utskrift och skanning
> E-posttjänster
> IT-support
> Virusskydd och säkerhetskopiering
> Enhetsunderhåll
> Domänadministration
> Finansiering och leasing

Tungviktare

Den ständiga utvecklingen och ökade komplexiteten i IT-miljöer kräver bred kompetens och expertis. Vi erbjuder skräddarsydda paket som inkluderar planering, genomförande och övervakning, oavsett om det handlar om dokumenthantering, skydd av datanätet eller disksystem. Läs mer om våra tjänster:

> IT-outsourcing
> Serversal och hyrda servrar
> Dokumenthantering
> Brandvägg och dataskydd
> Planering och kartläggning
> Servrar och disksystem

Mika Haikola
Regional Director
050 591 6011

 

Kimmo Kivimäki
System sales
020 764 1211

 

 

Antti Hemminki
Key Account Manager
0400 793779

 

Mikko Mäki-Valkama
System expert
020 764 1212

 

Tuomas Oja
Technical expert
040 717 3647

 

Jyrki Korkiavuori
System expert
050 343 4594

 

Aki Yli-Yrjänäinen
System expert
050 538 0467

 

Pentti Mäkynen
Technical expert
020 764 1210

 

Sauli Raivio
System expert

 

Veli-Jussi Salonranta
Technical expert
020 764 1210

 

Markus Thors
Technical expert
020 764 1210

 

Harri Vuolle
Managing director
020 764 1203

Kai Koskinen
Key Account Manager
050 412 8787

 

Petri Koskinen
Key Account Manager
020 764 1202

 

Jyri Loukola
Technical expert
020 764 1240

 

Olli Suominen
System expert
040 450 9323

 

Jarmo Parkkari
System expert
050 316 1089

 

Juha Mäki-Valkama
Technical expert
020 764 1242

 

Jani Mustikkamäki
Technical expert
020 764 1210

 

Esa Kivelä
System expert

 

Antti Ilvesoksa
System expert

 

Markku Hanhimäki
System expert

 

Petri Kimpimäki
Sales Director
020 764 1205

We make IT easy

At Databros we work hard to keep our growth on an upward trend. We aim to be the best partner in the IT industry for our customers. You are welcome to learn more about our services!

We offer reliable and customer-oriented IT services, equipment and expertise for your use, which efficiently support your business year after year. With more than 20 years’ experience, we can build a service package that suits the needs of your company and supports your business in the best possible way.

When you do business with us, you are dealing with professionals.

Basic IT

Our basic IT service includes everything that is required for a company’s basic IT usage. We provide you with technically advanced equipment, professional equipment maintenance, quick support in problem situations and flexible financing solutions to meet your needs. Learn more about our services:

> Computers and software
> Printing and scanning
> E-mail services
> IT support
> Virus protection and backups
> Equipment maintenance
> Domain management
> Financing and leasing

Heavy IT

The continuous development and increasing complexity of IT environments calls for extensive knowhow and expertise. We offer customised packages for your IT needs including planning, implementation and control, whether it be your document management, data network protection or disk storage systems. Learn more about our services:

> IT outsourcing
> Data centres and rented servers
> Document management
> Firewall and information security
> Planning and surveying
> Servers and disk storage systems

Mika Haikola
Regional Director
050 591 6011

 

Kimmo Kivimäki
System sales
020 764 1211

 

Antti Hemminki
Key Account Manager
0400 793779

 

Mikko Mäki-Valkama
System expert
020 764 1212

 

Tuomas Oja
Technical expert
040 717 3647

 

Jyrki Korkiavuori
System expert
050 343 4594

 

Aki Yli-Yrjänäinen
System expert
050 538 0467

 

Pentti Mäkynen
Technical expert
020 764 1210

 

Sauli Raivio
System expert

 

Veli-Jussi Salonranta
Technical expert
020 764 1210

 

Markus Thors
Technical expert
020 764 1210

 

Markku Hanhimäki
System expert

 

Harri Vuolle
Managing director
020 764 1203

Kai Koskinen
Key Account Manager
050 412 8787

 

Petri Koskinen
Key Account Manager
020 764 1202

 

Jyri Loukola
Technical expert
020 764 1240

 

Olli Suominen
System expert
040 450 9323

 

Jarmo Parkkari
System expert
050 316 1089

 

Juha Mäki-Valkama
Technical expert
020 764 1242

 

Sari Piltonen
Sales secretary
020 764 1200

 

Jani Mustikkamäki
Technical expert
020 764 1210

 

Esa Kivelä
System expert

 

Antti Ilvesoksa
System expert

 

Petri Kimpimäki
Sales Director
020 764 1205

Vi gör IT enkelt

Vi på Databros arbetar hårt för att vår tillväxt ska peka uppåt. Vårt mål är att vara branschens bästa IT-samarbetspartner för våra kunder. Välkommen att bekanta dig med våra tjänster!

Vi erbjuder dig pålitliga och kundorienterade IT-tjänster och utrustning samt kompetens som stöder din affärsverksamhet effektivt från år till år. Med över 20 års erfarenhet kan vi skapa en helhet som lämpar sig för ditt företags behov och som stöder din affärsverksamhet på bästa möjliga sätt.

När du handlar med oss, handlar du med proffs.

Grundläggande IT

Vår grundläggande IT-tjänst inkluderar allting som behövs för grundläggande IT-användning i företaget. Hos oss får du avancerade enheter, yrkeskunnigt enhetsunderhåll, snabbt stöd vid problem och flexibla finansieringslösningar för dina behov. Läs mer om våra tjänster:

> Datorer och program
> Utskrift och skanning
> E-posttjänster
> IT-support
> Virusskydd och säkerhetskopiering
> Enhetsunderhåll
> Domänadministration
> Finansiering och leasing

Tungviktare

Den ständiga utvecklingen och ökade komplexiteten i IT-miljöer kräver bred kompetens och expertis. Vi erbjuder skräddarsydda paket som inkluderar planering, genomförande och övervakning, oavsett om det handlar om dokumenthantering, skydd av datanätet eller disksystem. Läs mer om våra tjänster:

> IT-outsourcing
> Serversal och hyrda servrar
> Dokumenthantering
> Brandvägg och dataskydd
> Planering och kartläggning
> Servrar och disksystem

Mika Haikola
Regional Director
050 591 6011

 

Kimmo Kivimäki
System sales
020 764 1211

 

Mikko Mäki-Valkama
System expert
020 764 1212

 

Tuomas Oja
Technical expert
040 717 3647

 

Jyrki Korkiavuori
System expert
050 343 4594

 

Aki Yli-Yrjänäinen
System expert
050 538 0467

 

Pentti Mäkynen
Technical expert
020 764 1210

 

Sauli Raivio
System expert

 

Veli-Jussi Salonranta
Technical expert
020 764 1210

 

Markus Thors
Technical expert
020 764 1210

 

Markku Hanhimäki
System expert

 

Harri Vuolle
Managing director
020 764 1203

Kai Koskinen
Key Account Manager
050 412 8787

 

Petri Koskinen
Key Account Manager
020 764 1202

 

Jyrki Loukola
Technical expert
020 764 1240

 

Olli Suominen
System expert
040 450 9323

 

Jarmo Parkkari
System expert
050 316 1089

 

Juha Mäki-Valkama
Technical expert
020 764 1242

 

Sari Piltonen
Sales secretary
020 764 1200

 

Jani Mustikkamäki
Technical expert
020 764 1210

 

Esa Kivelä
System expert

 

Antti Ilvesoksa
System expert

 

Petri Kimpimäki
Sales Director
020 764 1205

We make IT easy

At Databros we work hard to keep our growth on an upward trend. We aim to be the best partner in the IT industry for our customers. You are welcome to learn more about our services!

We offer reliable and customer-oriented IT services, equipment and expertise for your use, which efficiently support your business year after year. With more than 20 years’ experience, we can build a service package that suits the needs of your company and supports your business in the best possible way.

When you do business with us, you are dealing with professionals.

Basic IT

Our basic IT service includes everything that is required for a company’s basic IT usage. We provide you with technically advanced equipment, professional equipment maintenance, quick support in problem situations and flexible financing solutions to meet your needs. Learn more about our services:

> Computers and software
> Printing and scanning
> E-mail services
> IT support
> Virus protection and backups
> Equipment maintenance
> Domain management
> Financing and leasing

Heavy IT

The continuous development and increasing complexity of IT environments calls for extensive knowhow and expertise. We offer customised packages for your IT needs including planning, implementation and control, whether it be your document management, data network protection or disk storage systems. Learn more about our services:

> IT outsourcing
> Data centres and rented servers
> Document management
> Firewall and information security
> Planning and surveying
> Servers and disk storage systems

Mika Haikola
Regional Director
050 591 6011

 

Kimmo Kivimäki
System sales
020 764 1211

 

Mikko Mäki-Valkama
System expert
020 764 1212

 

Tuomas Oja
Technical expert
040 717 3647

 

Jyrki Korkiavuori
System expert
050 343 4594

 

Aki Yli-Yrjänäinen
System expert
050 538 0467

 

Pentti Mäkynen
Technical expert
020 764 1210

 

Sauli Raivio
System expert

 

Veli-Jussi Salonranta
Technical expert
020 764 1210

 

Markus Thors
Technical expert
020 764 1210

 

Markku Hanhimäki
System expert

 

Harri Vuolle
Managing director
020 764 1203

Kai Koskinen
Key Account Manager
050 412 8787

 

Petri Koskinen
Key Account Manager
020 764 1202

 

Jyrki Loukola
Technical expert
020 764 1240

 

Olli Suominen
System expert
040 450 9323

 

Jarmo Parkkari
System expert
050 316 1089

 

Juha Mäki-Valkama
Technical expert
020 764 1242

 

Sari Piltonen
Sales secretary
020 764 1200

 

Jani Mustikkamäki
Technical expert
020 764 1210

 

Esa Kivelä
System expert

 

Antti Ilvesoksa
System expert

 

Petri Kimpimäki
Sales Director
020 764 1205

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Huolto ja noutopalvelu on avoinna arkisin: 09.00-16.00

Myynti puh. 020 764 1200
Huolto puh. 020 764 1210
Faksi 020 764 1201

Helpdesk ylläpitoasiakkaille
​​​​​​​puh. 020 764 1219

– 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%) soittaessa kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä.
– ulkomailta soitettaessa hinta määräytyy paikallisen operaattorin hinnaston mukaisesti.

Databros Services Oy

PL 401
60101 SEINÄJOKI

Kauppaneliö 1
60120 SEINÄJOKI

Yrittäjänkatu 11, 3 krs
65380 VAASA

Huoltopyyntö

Lähetä huoltopyyntö

Fyysiset palvelimet ja levyjärjestelmät

Databros on vuosien aikana toimittanut tuhansia palvelimia ja levyjärjestelmiä. Näistä toimituksista on rakentunut vankka asiantuntijoiden yli 20 vuoden osaaminen. Kokemus kattaa asiakaskohtaisen tarpeiden suunnittelun, asennuksen, migraatioprojektin sekä ylläpidon. Laite- sekä palvelimenohjelmisto valikoimastamme löytyvät kaikki alan kärkituotteet.

Varmistusratkaisut ovat Databrosin ydinosaamista. Kokemusta löytyy alueemme suurimmista varmistusympäristöjen suunnittelusta, asennuksesta sekä ylläpidosta. Valikoimasta löytyvät paikalliset varmistusratkaisut, etävarmistusratkaisut ja näiden hybridiyhdistelmät. Tärkeänä osana varmistusratkaisun suunnittelua, autamme asiakkaitamme palautumissuunnitelman rakentamisessa.

Pidämme osaamisen tasoa korkealla jatkuvalla koulutuksella, ja seuraamme alan uusimpia ratkaisuja. Autamme mielellämme jo ratkaisun tarvesuunnittelussa.

Olemme myös alan kärkimerkkien valtuutettu takuuhuoltaja. Asiakkaamme saavat käyttöönsä yhden kanavan ympäristön tehokkaaseen ylläpitoon.

Suunnittelu ja kartoitus

Virittääkö yrityksesi toimintaansa, kaipaavatko tietojärjestelmät päivitystä tai onko edessä muita muutoksia, jotka vaikuttavat enemmän tai vähemmän yrityksesi IT-ympäristöön? Databros on luotettava kumppani, joka kartoittaa, mitoittaa ja suunnittelee yrityksellesi sopivan ratkaisun, hallitusti ja ammattitaidolla.

Saat meiltä apua tietojärjestelmien muutostöihin, aina pienistä arkipäiväisistä muutoksista isompiin, esimerkiksi toimipisteen muuton tai perustamisen yhteydessä tehtäviin muutoksiin. Tehokas ja toimiva IT-infra vaatii ammattitaitoista suunnittelua, jotta se tuo tehoa yrityksesi toimintaan.

Kartoituspalvelumme avulla saat käsityksen yrityksesi laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien nykytilasta. Mitoitamme ratkaisun, joka vastaa parhaiten yrityksesi tarpeita. Meiltä löytyy asiantuntemus myös vaativiinkin migraatioprojekteihin. Tarjoamme koulutusta, jonka avulla henkilökuntasi saa hyödyn irti käyttämistään laitteista, ohjelmistoista ja järjestelmistä.

Jos tarvitset apua tietojärjestelmien suunnittelussa ja haluat tehostaa IT-ympäristöäsi, ota yhteyttä!

Tietoturva ja tietoliikenne

Tietoturva on yrityksen tieto-omaisuuden suojaamisen sekä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeässä roolissa. Uusia tietoturvauhkia ilmestyy jatkuvasti, jolloin myös monipuolisempia suojautumismenetelmiä tarvitaan. Palomuuri sekä tietoturvaohjelmisto luovat hyvän perustan yrityksen tietoturvalle. Näiden lisäksi Databrosin ratkaisut kattavat myös laajempaa suojautumista ulkoisilta uhkilta. Ratkaisuihin kuuluvat sähköpostin suodatus, ennalta tuntemattomien uhkien torjunta, mobiililaitteiden hallinta, salattu viestintä sekä tietojen salaus.

Databrosin tietoliikenneratkaisut mahdollistavat kustannustehokkaat sekä varmatoimiset ratkaisut yritysten toimipisteiden yhdistämiseen. Sisäverkon ratkaisuihin kuuluvat kytkinverkkoratkaisut sekä langattomat ratkaisut myös vaativiin tarpeisiin. Kokeneet asiantuntijamme ovat käytettävissä suunnitteluun, käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Kaikki tietoturva- sekä tietoliikenneratkaisumme ovat saatavilla myös joustavalla kuukausipohjaisella palveluhinnoittelulla. Palvelumallissa Databrosin asiantuntijat varmistavat laitteiden sekä ohjelmistojen käyttävän aina uusimpia tekniikoita, jolloin suojaus pysyy parhaalla mahdollisella tasolla.

GDPR konsultointi kuuluu kiinteänä osana Databrosin tietoturvaratkaisuihin. Laajan yhteistyöverkoston kautta tarjoamme asiakaskohtaisesta räätälöityjä tietosuoja-asetus kartoituksia ja määrittelyjä.

Ota yhteyttä palvelumyyntiimme, niin esittelemme yrityksesi kokoisen ratkaisun.

Kumppaniverkosto

Erilaiset ohjelmistoinvestoinnit voivat olla suuria päätöksiä yritykselle, jolloin oikean ratkaisun tekemiseen on hyvä kysyä mielipiteitä ja kokemuksia.

Meiltä löytyy laaja kumppaniverkosto, jonka ansiosta pystymme löytämään teille sopivimman ratkaisun myös omien palveluidemme ulkopuolelta. Esimerkiksi, jos olet hankkimassa dokumentin hallintaa, GDPR-ratkaisua, taloushallinnon palveluja, tuotannonohjauspalvelua tai muita ohjelmistoratkaisuja, me pystymme auttamaan. Olemme yli 20 vuoden kokemuksella nähneet paljon onnistuneita ratkaisuja ja tiedämme kenen puoleen kannattaa kääntyä.

Kuulumme myös Data Group Finland -ketjuun ja IT-fix -huoltoketjuun. Data Group Finland -ketjulla on tarjota valtakunnallisesti yli kolmesataa sertifioitua asiantuntijaa. Data Group -ketju koostuu reilusta 30 jäsenliikkeestä, joilla on yli 50 toimipistettä ympäri Suomen. Yhtiöiden kokonaisliikevaihto on n. 70 miljoonaa euroa. Ketjun yksi tärkeimmistä tavoitteista on kehittää jatkuvasti palveluja suomalaisille yrityksille. IT-fix -huoltoketju on sertifioitu huoltokumppani, joka keskittyy paikallisten huoltojen tarjoamiseen ja alihankintahuoltoon.

Teemme yhteistyötä maailman suurimpien ohjelmistovalmistajien sekä toimialaratkaisuissa paikallisten toimijoiden kanssa.

Jos tarvitset palveluja dokumentin hallintaan, GDPR:ään, taloushallintoon tai tuotannonohjaukseen, kysy rohkeasti lisää!

Ota yhteyttä palvelumyyntiimme, niin teemme sinulle sopivan ratkaisun.

Palvelinsali ja vuokrapalvelimet

Nettisivut, intranet ja tiedostohallinta varmuuskopiointeineen vaativat käyttötarkoituksen mukaan oikein mitoitetun ja toimivan palvelinympäristön. Tällainen ympäristö voi kuitenkin olla kertakustannuksena kallis ratkaisumalli. Kustannuksia lisäävät myös erikseen tarvittavat verkkolaitteet ja –yhteydet, sekä niiden huolto- ja ylläpitotoimet. Nämä taas lisäävät tietohallintokustannuksia. Palvelinympäristön pitäisi kuitenkin olla luotettava ja täydessä toimintakunnossa 24/7.

Käyttötarpeisiin oikein mitoitettu palvelinalusta säästää yritykseltäsi myös selvää rahaa, kun turhista tehoista ei tarvitse maksaa ylimääräistä. Maksat vain siitä, mitä tarvitset ja käytät. Mikäli kuitenkin tarvitset palvelimellesi lisää tehoja, on vuokratun palvelimen laajennus helppoa. Käytännössä pelkkä ilmoitus laajennustarpeesta meille riittää tähän.

Databrosin palvelinsalista löydät tarvitsemasi palvelinpalvelut yhden katon alta. Huolehdimme palvelinympäristön:

  • asennuksesta
  • käyttöönotosta
  • käyttöliittymän/-järjestelmän käyttökoulutuksesta

Vuokrattu palvelin on myös fyysisesti poissa jaloista tai siivouskomerosta. Palvelimemme sijaitsevat omissa tiloissamme Etelä-Pohjanmaalla, lukitussa, turvallisessa ja hyvin ilmastoidussa palvelinsalissa, minne ulkopuolisilla tahoilla ei ole pääsyä. Asiantuntevat järjestelmäasiantuntijat pitävät huolen, että palvelimet ovat käyttöliittymä- ja tietoturvapäivitysten suhteen aina ajan tasalla. Laitepuoli on aina iskussa ja teknologiakehityksen kärkeä. Aktiivisen monitoroinnin ja kahdennuksen ansiosta mahdollisiin ongelmatilanteisiin pystytään reagoimaan ripeästi.

IT-ylläpito

IT-ympäristöt ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi ja vaikeammin hallittaviksi kokonaisuuksiksi. Ympäristöjen ylläpitäminen vaatii laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta. 

21 hengen ammattilaisjoukkomme pystyy tarjoamaan sinulle ratkaisut verkon aktiivilaitteista, päätelaitteista, ohjelmistoista, palvelimista ja levyjärjestelmistä. Meillä on tekijät ylläpitoon ja tekniseen tukeen, tietoteknisen ympäristön sekä suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan. Järjestelmäasiantuntijamme toteuttavat järjestelmävaihdokset yrityksen omiin järjestelmiin, pilviympäristöön tai hybridimalliseksi. Voimme toimia asiakkaan oman IT-tuen apuna tai ottaa kokonaisvastuun hallinnasta.

Palvelussa kaikki asiakkaan työasemat ja palvelimet liitetään automaattisen valvonnan piiriin, jota valvomme puolestasi. Saat palvelussa sähköisen laite- ja ohjelmistorekisterin sekä dokumentaation IT-ympäristöstäsi. IT-ulkoistus voi olla minimissään lähituen antamista asiakkaan sitä pyytäessä tai pitää sisällään koko IT-ympäristön ulkoistamisen hallintoa ja ylläpitoa myöden. Ulkoistusratkaisullamme varmistat IT-ympäristösi turvallisuuden ja ajan tasalla pysymisen.

Ota yhteyttä palvelumyyntiimme, niin teemme sinulle sopivan ratkaisun.

Rahoitus ja leasing

Haluatko pystyä ennakoimaan tulevat IT-kulusi?

Tarjoamme monipuolisia rahoitusratkaisuja, joiden avulla pystyt kohdistamaan vapaan käyttöpääoman oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen sen sijaan, että säästelisit suuria summia varmuuden vuoksi suurempiin laite- ja kalustoinvestointeihin.

Rahoitusratkaisumme ovat joustavia ja ne pystytään räätälöimään yrityksesi tarpeen mukaan, on kyseessä sitten kertatyyppinen suurempi hankinta ja sen rahoitus, tai useita pienempiä hankintoja, johon voimme tarjota sopivan yrityskohtaisen limiittiratkaisun.

Rahoitusratkaisumme voivat sisältää joko pelkän laitehankinnan tai esimerkiksi rahoitusmallin varustettuna ohjelmistoilla ja teknisellä tuella, jolloin pystyt budjetoimaan IT-kulujasi helpommin, sekä saat hallittavuutta rahoitukseen, käyttöön, ylläpitoon ja vakuutuksiin.

Jos haluat jaksottaa hankintasi kuukausikohtaiseksi tai helpommin ennakoitavaksi ja haluat saada vuosittaisen IT-kulubudjetin, joka sisältää mm. kalustohankinnat ja palvelut, niin kysy rohkeasti meiltä. Olemme mielellämme mukana suunnittelemassa yrityksellenne kuukausi- tai vuosikohtaista IT-kulubudjetointia.

Esittelemme teille mielellämme nykyaikaiset rahoitusmallimme. Ota yhteyttä, niin tulemme paikan päälle.

Domainin hallinta ja SSL-sertifikaatit

Oletko aloittamassa yritystoimintaasi tai onko sinulla muuten tarvetta domainin hallinnalle tai SSL-sertifikaatille?

Uutta yritystä perustaessa yksi ensimmäisistä vaiheista on yritykselle sopivan domainin varaaminen. Domain eli verkkotunnus on kivijalka, jolle saadaan rakennettua mm. sähköpostipalvelut, verkkosivut ja verkkokaupat. SSL-sertifikaatti puolestaan suojaa yhteyden verkkosivun ja sen käyttäjän välillä. Se on todistus asiakkaillesi siitä, että verkkosivustoasi on turvallista käyttää. Tämä on erityisen tärkeää verkkokauppojen osalta, johon kuuluu olennaisena osana henkilö- tai luottokorttitietojen lähettäminen.

 

Toimiva, paikallinen ja luotettava kumppani on avainasemassa myös domainhallinnassa ja SSL-sertifioinnissa. Luotettavan kumppanin kautta saat henkilökohtaista palvelua ja voit varmistua siitä, että domainin muokkaaminen onnistuu tarvittaessa.

Me olemme Viestintäviraston FI-verkkotunnusten välittäjä. Meiltä saat nopeat toimitukset haluamallesi ajanjaksolle. Voimme myös tarvittaessa uusia verkkotunnukset puolestasi. Domainhallintamme kautta saat sekä .FI että .COM -päätteiset verkko-osoitteet.

Tarjoamme aloittavalle yrittäjälle domainhallinnan ja SSL-sertifikaattien lisäksi kokonaisvaltaisia IT-palveluita laitteista 0365- ja M365 -järjestelmiin.

Laita viestiä verkkosivustollamme olevan yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostia myyntiimme ja kerro meille tarpeesi.

Laitehuolto

Kovassa käytössä olevat laitteet tarvitsevat aika ajoin huoltoa. Laitteiden toimitus huoltoon voi kuitenkin aiheuttaa päänvaivaa, kun ei ole varmuutta huollon kestosta, mihin laitteet tulisi toimittaa, missä laitteiston takuu-huolto on tai miten huollon kanssa pitäisi toimia.

Huollon tarpeessa olevia laitteita ei kuitenkaan kannata lähteä kiikuttamaan maakunnan rajojen ulkopuolelle. Paikallisena IT-osaajana hoidamme laitteistosi huoltotoimet nopeasti ja ammattitaidolla. Ajan tasalla olevan tietotaidon ja vankan kokemuksen ansiosta tarjoamme sinulle parhaan mahdollisen huoltopalvelun. Tähtäämme palvelullamme pitkäaikaiseen kumppanuuteen, minkä vuoksi olemme aidosti kiinnostuneet liiketoimintaasi tehostavien laitteiden toimivuudesta.

Tiesitkö että takuuhuolto on lähempänä kuin kuvittelitkaan? Meillä on takuuhuolto-oikeus mm. seuraaviin laitteisiin:

  • Fujitsun työasemiin ja palvelimiin
  • Hewlett-Packardin työasemiin, palvelimiin, tulostimiin ja verkkolaitteisiin
  • Lenovon että Brotherin laitteisiin

Seuraavan kerran kun jokin näistä laitteista sanoo työsopimuksensa irti ennen aikojaan, ota meihin yhteyttä, niin me ratkaisemme ongelmasi.

Tietoturva

Tietoturvauhat ovat jatkuvia ja uhkaavat liiketoimintaa käyttökatkoilla. Yritystoiminta digitalisoituu, joten uhkia varten pitää suojautua ja tehdä toimiva palautussuunnitelma.

 

 

Teemme jatkuvaa kehitystyötä asiakkaiden tietoturvauhkiin suojautumisessa. Pelkästään sähköpostin roskapostisuodatus ei enää riitä. Databros tekee yrityksellesi sopivan suojautumis- ja varautumissuunnitelman, jolloin voit paremmin suojautua ulkopuolisilta haitoilta. Työasemien ja palvelimien suojaus, palomuurien oikeanlaiset asetukset ja myös tiedon varmistaminen erillisille muistivälineille ovat meille tuttuja asioita, joiden ratkaisuissa meillä on ajankohtaista tietoa ja taitoa.

Oma konesalimme ja muut edustamamme ulkopuoliset varmistusratkaisut tarjoavat laajan valikoiman käyttöösi.

Teemme sinulle sopivat toiminta- ja lisensiointimallit, huolehdimme halutessasi päivityksistä, valvomme varmistuksia ja teemme palautuksia ongelmatilanteissa. Olemme tietoturvan ja varmistuksen ammattilaisia.

Kaikkien yritysten tarpeet eivät ole samanlaisia, joten teemme sinulle räätälöidyn ratkaisun. Ota yhteyttä myyntiimme, ja suojaudu paremmin ulkopuolisilta haitoilta.

IT-tuki

Monimutkaiset ja vaativat IT-järjestelmät, ohjelmistot ja laitteet oikkuilevat aika ajoin ja aiheuttavat ongelmatilanteita. Myös uuden ohjelmiston käyttöönotto tai asennus yrityksessä saattaa vaatia opastusta. Sähkökatkot kaatavat palvelimia ja rikkovat sulakkeita, jolloin kokonainen järjestelmä voi mennä sekaisin, yksittäiset ohjelmistot kaatuilevat tai yhteys etäpalvelimeen tökkii. Kun näin käy, olisi hyvä olla taho, johon ottaa ongelmatilanteessa yhteyttä.

Ongelmien kanssa ei tarvitse painiskella yksin. Databrosin aina valpas ja palvelualtis järjestelmätuki auttaa käyttöönoton jälkeisissä ongelmatilanteissa. Keskittämällä tukipalvelut meille:

  • säästät kustannuksissa
  • ylläpidon budjetointi helpottuu
  • kalliiden hälytystöiden määrä vähenee
  • saat pitkäaikaisen ja korkean osaamistason kumppanin

Järjestelmätukemme palveluihin kuuluu muun muassa järjestelmien monitorointipalvelu sekä tietojärjestelmien hallinnointi ja ylläpito. Ripeää toimintaa vaativissa tapauksissa meillä on myös tarjota hälytysvalmiuspalvelu, joka takaa nopean reagoinnin odottamattomien ongelmatilanteiden sattuessa.

Ole yhteydessä myyntiimme ja ota IT-ympäristön ylläpito kerralla haltuun!

Sähköpostipalvelut

Keskitetyt sähköpostipalvelut ja jaetut kalenterit tekevät työskentelystä joustavaa ja tehostavat paikasta riippumatonta mobiilia työskentelyä. Oman sähköpostipalvelun pystyttäminen on kuitenkin aikaa vievää ja kallista. Sähköpostitilien hallinnointi vaatii myös ammattitaitoa, samoin kuin tilien optimointi käyttötarkoituksien mukaisiksi. Meiltä saat käyttöösi Microsoftin O365 ja M365 käyttöjärjestelmät ja työkalut.

Laadukkaan ja luotettavan sähköpostipalvelumme avulla pidät sähköpostit ja kalenterit aina ajan tasalla. Palvelu on täysiverinen yrityssähköpostijärjestelmä, jonka käyttöönotto on vaivatonta ja kustannustehokasta. Voit hallita sähköpostejasi miltä tahansa laitteelta, missä tahansa ja milloin vain. Jaettujen kalenterien avulla saat taas nopeasti selvitettyä kollegasi aikataulut, sekä organisoitua yhteiset tapaamiset ja tapahtumat.

Sähköpostit ja yhteystiedot pysyvät palvelimella tallessa, vaikka käyttämäsi laite hajoaisi tai menisi hukkaan. Puhelimen tai tabletin kadotessa voidaan sähköpostit ja kalenterimerkinnät poistaa kyseisestä lukulaitteesta, mikä lisää tietoturvaa. Halutessasi voimme pystyttää käyttöösi täysin eriytetyn Exchange-palvelun, mikäli organisaation rakenne tällaisen vaatii.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää sähköpostipalvelustamme.

Tulostus ja skannaus

Tulostimen ja monitoimilaitteen oikealla valinnalla säästät selvää rahaa ja tuot työryhmällesi toimivan ja oikein mitoitetun ympäristön, joka integroituu koko dokumentinhallintaprosessiisi.

 

 

Meillä on takana vuosikymmenien kokemus, jonka avulla ratkaisemme yrityksesi tulostus-, kopiointi- ja skannausympäristön haasteet. Nykyiset tietotekniikkaympäristöt vaativat myös vanhaa IT-osaamista, jonka me hallitsemme. Vastaamme myös laitteen teknisen toimivuuden ja kulutustarvikkeiden riittävyydestä, joka lyhentää ongelmatilanteen nopeaa ratkaisua.

Liitämme laitteet etävalvontaamme, saat kulutustarvikkeet perille toimitettuna ja palvelun saat kauttamme joustavasti ilman jonottamista.

Ota yhteyttä myyntiimme, niin saat tarjouksen uusista ratkaisuistamme. Teemme sinulle räätälöidyn ratkaisun sekä itse laitteesta, tarvittavista ohjelmistoista, kuljetuksista ja käyttökoulutuksesta. Myös rahoitusratkaisumme ovat vertaansa vailla.

Tietokoneet ja ohjelmistot

Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme avulla löydämme tarpeisiisi parhaiten sopivat työkalut ja kokonaisuuden, riippumatta siitä, onko laitetarpeenne pieni tai suuri. Teemme vuodessa tuhansia onnistuneita ratkaisuja.

Autamme yritystäsi myös ohjelmistolisenssien hankintamalleissa. Voit valita laajasta valikoimastamme kaikki tarvitsemasi lisenssit mobiililaitteista palvelimiin.

Valikoimamme kattaa kaikenlaiset työkalut – liikkuvaan työhön, toimisto- ja suunnittelutietokoneet ja oheislaitteet asiakirjahallintaan.

Tarjoamme sovelluksiin ja lisensseihin asennus- ja konfigurointiapua, käytönaikaista ylläpitoa ja huolehdimme lisenssien jatkotilauksista.

Saat kauttamme kattavasti lähes kaikki Microsoftin lisenssimallit, tarvitsetpa yksittäisen ohjelmistolisenssin laitteeseen, vuosi- tai kuukausisopimuksella O365, OVS tai Open, koulujen EDU lisenssin tai julkisen yhteisön GOVT lisenssin.

Ota yhteyttä myyntiimme, jos etsit itsellesi juuri oikein mitoitettuja työkaluja tai haluat tarjouksen eri lisensseistä ja vaihtoehtoisista hankintamalleista.

Databros Services Oy

Databros on pohjalainen yksityinen IT-alan toimija, joka on perustettu vuonna 2006 Seinäjoella. Tuemme ja ylläpidämme yritysten tietojärjestelmiä, teemme käyttöönottoja ja tietojärjestelmien vaihtotöitä. Tarjoamme laajan valikoiman ohjelmistoja, tietokoneita ja tulostusjärjestelmiä, verkkolaitteita ja palomuuripalveluja sekä tuotamme konesalipalveluja omasta paikallisesta salistamme.
Kun asioit kanssamme, asioit ammattilaisten kanssa.

Databros on pohjalainen yksityinen IT-alan toimija, joka on perustettu vuonna 2006 Seinäjoella. Toimipisteemme sijaitsevat Seinäjoella ja Vaasassa. Palveluksessamme on 24 IT-alan ammattilaista. Kuulumme valtakunnallisiin Data Group -ketjuun ja IT-Fix -huoltoketjuun.

Tarjoamme asiakkaillemme luotettavia asiakaslähtöisiä IT-palveluita ja laitteita, jotka mahdollistavat heidät palvelemaan omia asiakkaitaan paremmin. Varmistamme, että asiakkaamme IT-palvelut, laitteet ja osaaminen ovat kokonaisuudessaan kunnossa ja tukevat tehokkaasti asiakkaan liiketoimintaa vuodesta toiseen. Tavoitteenamme on tehdä asiakkaallemme tietotekniikka helpoksi ja antaa heidän keskittyä omaan liiketoimintaansa.

Meiltä löytyy markkinoiden parhaimmat työkalut, laitteet ja lisenssit, sillä olemme huolella valinneet yhteistyökumppanimme, joiden kanssa teemme pitkäjänteistä yhteistyötä. Olemme alansa suurimpien ohjelmistovalmistajien sekä laitevalmistajien korkeilla kumppanuustasoilla.

Päivitämme jatkuvasti teknologiaosaamistamme, sillä kiinnostus teknologiaa ja sen tuomia mahdollisuuksia kohtaan on meille tärkeää. Koulutamme aktiivisesti henkilökuntaamme, jotta pystymme nopeasti kehittyvässä IT-maailmassa kilpailukykyisenä palveluntarjoajana.

Me Databrosilla teemme kovasti työtä, jotta kasvumme pysyisi nousujohteisena. Tavoitteenamme on olla paras IT-alan yhteistyökumppani asiakkaallemme. Tervetuloa tutustumaan palveluihimme!

Laskutustiedot (Finvoice)

Yrityksemme on ottanut verkkolaskutuksen käyttöön, joten jatkossa voitte toimittaa laskut sähköisesti seuraavilla tiedoilla:

Yritys: Databros Services Oy
Y-tunnus: 2005012-8
Operaattori: OKOYFIHH
verkkolaskutunnus: FI4354190120039023

Raskassarja

IT-ympäristöt ovat jatkuvassa kehityksessä. Kehityksen perässä pysyminen vaatii laaja-alaista osaamista, asiantuntijuutta ja kouluttautumista, johon yrityksen sisällä ei välttämättä ole aikaa tai resurssia.

Yli 20 hengen raskaan sarjan asiantuntijajoukollamme on aina tuorein IT-osaaminen, jonka ansiosta pystymme pitämään huolen siitä, että yrityksesi tietotekniikka toimii aina saumattomasti ja on parhaalla mahdollisella tasolla. Tarjoamme tarpeisiisi räätälöityjä ratkaisuja sisältäen suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan, oli kyse sitten dokumentinhallinnasta, tietoverkon suojaamisesta tai levyjärjestelmistä.

Kun yrityksesi tarvitsee varmaa ja paikallista konesalipalvelua, pidä mielessä Databros. Tietoturvallinen ja paikallinen konesalimme täyttää 24/7 korkean käytettävyyden vaatimukset. Mitoitamme palvelinalustat aina yrityksen tarpeiden mukaisesti, jolloin yrityksesi ei maksa turhista tehoista. Se luonnollisesti tietää yritykselle selvää säästöä. Jos yrityksesi tarpeissa on oman konesalin rakentaminen, saat siihenkin asiantuntijoidemme apua. Raskaan sarjan asiantuntijoillamme on kokemusta Suomen suurimpien konesalien suunnittelusta ja rakentamisesta. Olemme siis mielellämme mukana konesalien suunnittelussa, valvomisessa, projektoinnissa ja toteutuksissa.

Voit ulkoistaa koko IT-ympäristösi raskaan sarjan asiantuntijoidemme hallintaan tai voimme toimia oman IT-hallintasi apuna vaativimmissa tilanteissa. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös projektiluontoisesta erityisosaamista esimerkiksi vanhojen sähköpostijärjestelmien päivittämisessä uusiin.

Perustieto-
tekniikka

Kun tietotekniikkasi perusta on kunnossa, on liiketoimintasikin varmemmalla pohjalla. Tarjoamamme perustietotekniikkapalvelumme pitää sisällään kaiken, mitä yrityksen perus IT-käyttö tarvitsee laitteista O365 -paketteihin.

Kun siis yrityksesi tarvitsee toimivat ja tehtävään sopivat IT-työkalut ja ohjelmistot, käänny Databrosin puoleen. Jo yli 20 vuoden kokemuksella pystymme rakentamaan yrityksesi tarpeisiin sopivan ja liiketoimintaasi parhaalla mahdollisella tavalla tukevan kokonaisuuden.

Tarjoamamme laitteet, ohjelmistot ja tarvikkeet ovat markkinoiden huippua. Hoidamme puolestasi koko prosessin laitteiden valmistelusta ja toimittamisesta käyttöösi aina laitteen kierrättämiseen ja tietoturvalliseen tuhoamiseen. Me emme myöskään jätä sinua oman onnesi nojaan laitteiden toimittamisen jälkeen, vaan tarjoamme ammattitaitoiset laitehuollot ja nopean tuen ongelmatilanteisiin. Toteutamme laitehuollot yhteistyössä alan suurimpien toimijoiden kanssa. Laitteiden lisäksi meiltä löytyy kattava valikoima IT-tarvikkeita ja toimimme usein asiakkaiden IT-tarvikkeiden logistisena kumppanina.

Sinun ei tarvitse investoida kaikkiin laitteisiin, ohjelmistoihin ja tarvikkeisiin kerralla, vaan tarjoamme lisäksi joustavat rahoitusratkaisut. Rahoitusratkaisumme voivat sisältää joko pelkän laitehankinnan tai esimerkiksi rahoitusmallin varustettuna ohjelmistoilla ja teknisellä tuella. Näiden ratkaisujen avulla pystyt budjetoimaan IT-kulujasi helpommin, sekä saat hallittavuutta rahoitukseen, käyttöön, ylläpitoon ja vakuutuksiin.

Tutustu palveluihimme:

Teemme
tietotekniikan helpoksi

Tarjoamme luotettavia ja asiakaslähtöisiä IT-palveluita ja laitteita sekä osaamista, jotka tukevat tehokkaasti asiakkaan liiketoimintaa vuodesta toiseen.

Perustietotekniikka

Meiltä saat teknisesti edistykselliset laitteet, ammattitaitoiset laitehuollot, nopean tuen ongelmatilanteisiin ja joustavat rahoitusratkaisut tarpeisiisi. Tutustu palveluihimme:

Raskassarja

IT-ympäristöjen jatkuva kehittyminen ja monimutkaistuminen vaatii laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta. Tarjoamme tarpeisiisi räätälöityjä paketteja sisältäen suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan, oli kyse sitten dokumentinhallinnasta, tietoverkon suojaamisesta tai levyjärjestelmistä. Tutustu palveluihimme: