Databros jatkaa panostustaan asiakkaiden tietoturvan parantamiseksi

”Tietoturva on tänä päivänä osa jokaisen yrityksen liiketoimintaa. Yritysten toiminnan digitalisoituminen nopeuttaa sekä tuo tehokkuutta liiketoimintaan, ja vastaavasti tarpeet tietoturvan osalta kasvavat. Olemme Databrosilla tukeneet asiakkaidemme tietoturvakehitystä jo pidemmän aikaa ja lähdemme nyt panostamaan tälle sektorille entistä enemmän”, kertoo Harri Vuolle, Databrosin toimitusjohtaja.

Databrosin tavoitteena on kokonaisvaltaisesti edistää yritysten yksilöllisiä tarpeita tietoturvan saralla. Tietoturva tulee jatkossa paitsi voimakkaammin mukaan tarjoamiimme palveluihin, haluamme myös kasvattaa asiakkaidemme tietoisuutta turvallisista toimintatavoista. Tietoturvassa ei ole kyse pelkästään yrityksen omien tietojen turvaamisesta, vaan myös henkilöstöä ja asiakkaita koskevien tietojen suojelemisesta. Muuttuneet työolot, erityisesti etätyöskentely, kasvattavat riskejä tietomurroille. Tietoturvaa tuleekin jatkuvasti kehittää, jotta yrityksen suojaus kaikkien tietojen osalta on ajan tasalla.

 

Kokenut tietoturvajohtaja

Marko Puikkonen on aloittanut työskentelyn Databrosin tietoturvajohtajana. Markolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus it-alalta. Tietoturva on aina ollut läsnä hänen työssään ja viime vuosina sen kehittäminen on ollut hänen pääasiallinen toimenkuvansa. Markolla tulee jatkossa olemaan hyvin keskeinen rooli Databrosin asiakkaiden it-ympäristöjen turvallisuuden kehittämisessä.

”Tietoturva ei ole ainoastaan tekniikoita sekä ohjelmistoja, vaan yrityksen johto ja koko henkilöstö ovat iso osa tietoturvaa. Se on monien eri osa-alueiden yhteensovittamista, niiden jatkuvaa kehittämistä, valvontaa ja seurantaa. Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta päästä vaikuttamaan ja kehittämään uusia, parempia ja tietoturvallisempia toimintamalleja, sekä teknisiä ratkaisuja asiakkaillemme”, sanoo Marko Puikkonen, Databrosin tietoturvajohtaja.