Onko perinteiselle Storagelle tarvetta?

95 prosentissa suomalaisista yrityksistä on edelleen käytössä perinteinen konesali. Useissa yrityksissä pohditaan yhä enemmän konesalien päivittämistä uuteen hyperkonvergoituun versioon. Onko perinteiselle Storagelle enää tarvetta vai kannattaako konesali päivittää suosiolla hyperkonvergoituun versioon? Järjestelmäasiantuntijamme Antti Ilvesoksa vastaa tähän ajankohtaiseen kysymykseen.

Hyperkonvergoitu konesali tarkoittaa ohjelmisto-ohjattua konesaliratkaisua, jossa on integroitu tarvittavat resurssit (palvelimet, tallennuskapasiteetin ja verkot) yhdeksi paketiksi. Sen vahvuuksia on helppo hallittavuus ja automatisointi. Tällaisessa ratkaisussa vikasietoisuus perustuu siihen, että data on hajautettu useampaan kuin yhteen palvelimeen. Pienimmissä toteutuksissa tarvitaan 3-4 palvelinta asennuksen yhteyteen, mutta se ei välttämättä aina riitä riittävään vikasietoisuuteen ja palvelimien määrää joudutaan lisäämään. Tällaisessa ratkaisussa vikasietoinen ja nopeasti toimiva verkko palvelimien välillä on erityisen tärkeässä osassa; tallennus ei toimi, jos verkko ei toimi.

Suurin hyöty hyperkonvergoidusta ratkaisusta saadaan silloin, kun myös yrityksen verkot virtualisoidaan ja päästään täysin ohjelmisto-ohjattuun ratkaisuun. Verkkojen virtualisointi on myös avainasemassa virtuaalikoneiden siirreltävyyteen esim. julkisen pilven tai tarjoamamme konesalipalvelun ja oman konesalin välillä. Jos verkkojen virtualisointi ei ole suunnitelmissa, kannattaa harkita etenkin sitä, tuottaako se riittävästi lisäarvoa kustannuksiin nähden.

Kun suunnitellaan uuden virtualisoidun tallennuskapasiteetin hankintaa, kannattaa se aloittaa huolellisesta ympäristön kartoituksesta. Kartoituksessa on tärkeää ottaa huomioon mm. se, kuinka uusi järjestelmä sopeutuu ympäristöön sekä liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Yksittäinen investointi ei välttämättä aina riitä, vaan lisää kustannuksia voi aiheutua sovittaessa ja asennettaessa uutta järjestelmää.

Perinteinen storage-ratkaisu on edelleen moneen ympäristöön hyvä ratkaisu. Tekniikka on tuttua ja useimmiten myös vuosia testattua. Siihen on helppo myös liittää vielä ne mahdollisesti ei-virtualisoidut palvelimet kiinni. Useimmiten se on myös kaikista kustannustehokkain ratkaisu.

Lisää tietoa aiheesta löytyy täältä:

https://www.networkworld.com/article/3207567/what-is-hyperconvergence.html

https://www.zdnet.com/article/what-hyperconvergence-is-how-it-works-and-why-it-matters/

Jos virtualisointi on yrityksessänne ajankohtainen, autamme mielellämme ympäristön kartoituksessa. Olethan yhteydessä Databrosin paikkallisiin yhteyshenkilöihin. Rakennetaan oikea ratkaisu juuri Teidän tarpeisiin.