TIETOSUOJA-ASETUS PÄIVITTYY TOUKOKUUSSA 2018 – DATABROS AUTTAA MUUTOKSESSA

Mikä tietosuoja-asetus?

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (engl. GDPR) tulee korvaamaan Suomessa vuodesta 1999 voimassa olleen henkilötietolain. Lähes kaikissa yrityksissä käsitellään henkilötietoja, kuten nimiä, yhteystietoja ja käyttäjätietoja. Asetuksen myötä henkilötietoja täytyy käsitellä yrityksissä aiempaa suunnitellummin ja huolellisemmin.

Asetus astui voimaan 24.5.2016 ja aloitti kaksi vuotta kestävän siirtymäkauden, jonka aikana yritysten tulee muuttaa toimintansa asetuksen mukaiseksi. Uutta tietosuoja-asetusta sovelletaan täysimääräisesti 25.5.2018 alkaen.

Miksi uudistus tehdään?

Uudistuksen tavoitteena on parantaa yksityishenkilöiden henkilökohtaisten tietojen suojaa, luoda edellytyksiä EU:n sisäisille digitaalisille markkinoille ja yhtenäistää sääntelyä EU:ssa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Uudistuksen myötä vastuu tietoturvasta tulee entistä tärkeämmäksi osaksi organisaatioita. Tietoturvan riskit on osattava arvioida, ja sen myötä yrityksissä on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta varmistetaan riskeihin nähden asianmukainen turvataso.

Yrityksille tulee myös uudenlaisia velvollisuuksia, kuten velvollisuus tiedottaa tietomurroista ja osoittaa, että henkilötietojen käsittely on ollut riittävän huolellista. Asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä on säädetty aiempaa henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset.

Konkreettista apua Databrosin täsmäpalvelusta

Databros tarjoaa apua muutoksen läpivientiin aina alkukartoituksesta suunnitteluun ja asetuksen mukaisen toiminnan ylläpitoon. Palvelu on räätälöity erityisesti pk-yritysten tarpeisiin ja liikkeelle pääsee kevyellä 250€ (+ alv) alkukartoituksella. Alkukartoituksen aikana saat vastauksen siihen, mitä muutos tarkoittaa juuri sinun yrityksesi kannalta ja kuinka muutokseen tulee varautua. Palvelusta ja tulevasta uudistuksesta saat lisätietoja Mika Haikolalta ja Jari Saarelta.

Mika Haikola
Aluejohtaja
050 591 6011
mika.haikola@databros.fi

Jari Saari
Palvelumyyntipäällikkö
020 764 1217
jari.saari@databros.fi

Valmistautuminen kannattaa aloittaa heti, sillä yrityksestä riippuen työtä voi olla runsaastikin. Oppaassamme käydään läpi yhdeksän askelta, joilla valmistat yrityksesi asetuksen mukaiseen kuntoon:

 

LATAA OPAS TÄSTÄ!