Tätä työtä tehdään kuitenkin ihmiseltä ihmiselle, ja me tiesimme jo aiemman yhteistyön pohjalta, että näiltä kavereilta homma toimii.

OK Perintä – Ulkoistusratkaisu IT-osaston tukena

OK Perintä tarjoaa toimeksiantajille perintä- ja lakipalveluita, ja toimii velkojien sekä velallisasiakkaiden välissä sopimusten neuvottelijana. Toiminta perustuu asiakaslähtöiseen ja ratkaisukeskeiseen malliin, jossa pyritään ymmärtämään velallisasiakkaan tilanne ja ratkaisemaan se sekä velallisasiakkaalle että toimeksiantajalle suotuisalla tavalla. OK Perintä Oy pyrkii joustavalla toiminnallaan muuttamaan perinnän julkisuuskuvaa.

Yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää, että IT-resurssit ovat kunnossa ja ajan mukaiset. Yhtiössä on yrittäjätaustasta johtuen ollut aina vahva itse tekemisen ja innovoinnin kulttuuri, joten yhtiöllä on ollut yrityksen perustamisesta lähtien heidän omiin tarpeisiinsa kehitetty perintäjärjestelmä, joka on myös merkittävä kilpailutekijä yritykselle. Perintäjärjestelmää kehitetään jatkuvasti nykyaikaan ja sen toimintaa on myös pyritty automatisoimaan. Toiminnanohjauksessa hyödynnetään lisäksi moderneja analytiikka- ja AI-ratkaisuja.

Vaikka toiminnan ytimessä on tehokas perintäjärjestelmä ja siihen liittyvät digitaaliset asiakaspalveluratkaisut, ovat myös palveluneuvojat keskeisessä asemassa silloin kun asiakkaat tarvitsevat apua maksujen järjestelemisessä ja tilanteen mukaan tarvittavan jouston luomisessa. Siksi on myös oleellista, että viestintävälineet ovat ajan tasalla ja asiakaspalvelijat voivat hyödyntää moderneja contact center-ratkaisuja. Näin heidät tavoitetaan helposti puhelimen lisäksi myös mm. chatissa, sähköpostitse tai vaikkapa Facebookissa.

”Jotta toiminta sujuu jatkossakin vaivattomasti, totesimme, että tällaisen IT-kokonaisuuden hallintaan ei riitä ainoastaan oma IT-osasto ja päätimme ulkoistaa osan toiminnoista Databrosille,” kertoo OK Perinnän tietohallintojohtaja Petri Myllyperkiö. Databrosille ulkoistettiin IT-infran hallinta ja tukipalvelut, jotka pitävät sisällään mm. palvelimien ja verkkojen ylläpitoa, sekä päätelaitteiden lähitukea.

Osa Databrosin väestä tuli OK Perinnälle tutuksi jo aiemmissa yhteistyökuvioissa, jonka myötä Databrosin valinta yhteistyökumppaniksi oli helppo: ”Tätä työtä tehdään kuitenkin ihmiseltä ihmiselle, ja me tiesimme jo aiemman yhteistyön pohjalta, että näiltä kavereilta homma toimii,” kertoo Petri Myllyperkiö. OK Perinnälle on ollut tärkeää myös Databrosin paikallisuus: ”Databros on luotettava, paikallinen ja meille juuri oikean kokoinen kumppani. Näillä asioilla on meille suuri arvo.”

Ulkoistusratkaisullamme sinäkin varmistat IT-ympäristösi turvallisuuden ja ajan tasalla pysymisen. Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Mika Haikola
Aluejohtaja
050 591 6011

Kaikki asiakastarinat

OK Perintä Oy on uuden ajan perintätoimisto, joka perustettiin vuonna 1991 kun pankkialalla työskennellyt OK Perinnän perustajakaksikko Kaj Ollila ja Kennet Kronman huomasivat tarpeen perintäalan yritykselle. Nykyisin yritys on Suomen kolmanneksi suurin perintäalan yritys, ja on osa kansainvälisillä markkinoilla toimivaa norjalaista B2 Impact ASA-konsernia. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Vaasassa, Helsingissä ja Tampereella sekä Tallinnassa tytäryhtiö OK Incure OÜ.

Ota yhteyttä

Mika Haikola


050 591 6011